Google – wyszukiwanie informacji w sieci

GooleChrome_logo        Wyszukiwarka Google to chyba jedno z najbardziej niepozornych narzędzi, jakie widziałem w sieci. Minimalistyczny interfejs, wbrew pozorom, oferuje jednak bardzo duże możliwości i używa daleko zaawansowanych algorytmów. Poza funkcjami zwykłego wyszukiwania potrafi ona stać się słownikiem ortograficznym, kalkulatorem czy narzędziem hakerskim. Samo wyszukiwanie informacji oferuje dużo różnych możliwości, pozwalających wyłuskać z sieci poszukiwane przez nas informacje. Możemy zadawać określone zapytania, nałożyć filtry na wyszukiwane treści oraz używać odpowiednich operatorów dających określone wyniki na liście.

Google wyszukiwanie informacji w sieci na różne sposoby.

Oto kilka najważniejszych operatorów:

Dokładna fraza – rola cudzysłowu ” ”

        Jeśli wpisywaną frazę zamkniemy w cudzysłów, oznaczać to będzie dla wyszukiwarki, że chcemy znaleźć zasoby zawierające dokładnie taką, jak wpisana, frazę.
Np. Wpisując tekst: „Formatowanie dysku i instalacja oprogramowania nie zawsze są konieczne” otrzymujemy listę wyników zawężoną do stron, które posiadają na swych łamach dokładnie taki tekst. Jeśli wpiszemy ten sam fragment bez znaków cudzysłowu, otrzymamy listę wszystkich stron, które zawierają przynajmniej jedno z zawartych we tekście słów.

Operator gwiazdki *

        Użycie w ciągu wpisywanej frazy symbolu * (gwiazdki) zastępuje dowolne słowo. Np. „mam * komputer” da nam wyniki na słowa np. „mam nowy komputer”, wpisując tę samą frazę z dwoma gwiazdkami „mam * * komputer” otrzymamy wyniki takie jak: „mam szlaban na komputer”. Jak widać każda gwiazdka zastępuje jedno słowo.

Operator różnicy –

        Użycie operatora różnicy ”-” (znak minus) spowoduje zawężenie wyników wyszukiwania, pomniejszone o zasoby zawierające frazę bezpośrednio po tym operatorze.
Np. fraza: „sprzedam samochód” -komis -sklep wyszuka nam oferty z pominięciem sklepów i komisów (tzn. z pominięciem zasobów zawierających frazy poprzedzone znakiem minus).

Operator sumy i iloczynu + AND

        Operator AND, + (znak plusa) spowoduje uzależnienie wyników wyszukiwania od fraz nimi połączonych w taki sposób, że wszystkie frazy muszą wystąpić w wyniku.
Np. fraza: „usługi informatyczne”+”czyszczenie dysku”+”modernizacja komputera” pokaże w wyniku firmy zajmujące się wszystkimi trzema aspektami. Operator AND można użyć zamiennie ze znakiem plusa i ma takie samo działanie, czyli fraza może wyglądać również tak: „usługi informatyczne” and „czyszczenie dysku” and „modernizacja komputera„.

        Dodać można, że wyszukiwarka Google nie rozróżnia liter wielkich od małych.

Podziel się wiedzą z innymi

2 odpowiedzi na "Google – wyszukiwanie informacji w sieci"

Komentarz do postu