12. Podstawy użycia ścieżek

Ścieżki w programie Photoshop to najczęściej obiekty pomocnicze. Są często używane do tworzenia najbardziej skomplikowanych zaznaczeń, albo obrysów.

Ścieżki tworzymy przy użyciu narzędzia Pióro, które znajduje się w przyborniku po lewej stronie okna programu.

Podstawy Photoshop - ścieżki, teoria i zastosowanie.

 

Pierwszy rodzaj pióra tworzy linie proste pomiędzy wybranymi punktami.

Podstawy Photoshop - ścieżki, teoria i zastosowanie.

 

Pióro odręczne powoduje utworzenie dowolnie wybranej linii lub kształtu.

3

 

W tej kategorii znajdują się jeszcze trzy narzędzia służące do edycji ścieżek. Pierwsze z nich dodaje punkty kontrolne do aktualnie edytowanej ścieżki.

Podstawy Photoshop - ścieżki, teoria i zastosowanie. Podstawy Photoshop - ścieżki, teoria i zastosowanie.

 

Następne narzędzie, jak wskazuje jego nazwa, służy do usuwania punktów kontrolnych, dzięki czemu linia staje się bardziej gładka.

Podstawy Photoshop - ścieżki, teoria i zastosowanie.

 

Za pomocą konwertowania punktów można zamienić wybrane punkty tworzące krzywą na proste wierzchołki.

Podstawy Photoshop - ścieżki, teoria i zastosowanie.

 

 

Możliwa jest także dokładniejsza edycja wyglądu krzywej, która odbywa się poprzez zmienianie położenia uchwytów widocznych przy punktach kontrolnych.

Podstawy Photoshop - ścieżki, teoria i zastosowanie.

 

 

Po zakończeniu edycji ścieżkę możemy zamienić na zaznaczenie:

Podstawy Photoshop - ścieżki, teoria i zastosowanie.

 

Lub maskę zaznaczonej warstwy:

Podstawy Photoshop - ścieżki, teoria i zastosowanie.

 

Przyciski służące do zmiany znajdują się na pasku ustawień narzędzia.

Podstawy Photoshop - ścieżki, teoria i zastosowanie.

 

W przypadku zaznaczenia mamy jeszcze możliwość wyboru poziomu wtapiania. Zazwyczaj powinno być ono ustawione na niewielką wartość, chyba że zależy nam na silnie rozmytych krawędziach.

Podstawy Photoshop ścieżki, teoria i zastosowanie.

Podziel się wiedzą z innymi

odpowiedź na "12. Podstawy użycia ścieżek"

Komentarz do postu