Świat dysku cz.4

Przekształcamy płaski obraz planety, wypiętrzając wzniesienia za pomocą efektu płaskorzeźby. 

Powierzchnia planety

Biorąc pod uwagę średnicę Ziemi i wysokość najwyższych szczytów górskich nasza planeta jest prawie idealnie kulista. Artyści przy przedstawianiu planety jako dysku często stosują odstępstwa od tej zasady, dlatego my też delikatnie zwiększymy wysokość niektórych obszarów.

Aby osiągnąć zamierzony efekt możemy wykorzystać trzy drogi –użyć rzeczywistych zdjęć w połączeniu z dopasowaniem koloru i jasności, zmienić już istniejącą powierzchnię planety za pomocą pędzla zniekształcającego albo dokonać automatycznego podniesienia niektórych obszarów używając filtru Płaskorzeźba.

Ponieważ dwie pierwsze metody są praco i czasochłonne, dlatego w tym poradniku użyjemy sposobu z wykorzystaniem Płaskorzeźby. Powstałe zmiany będą jednak niewielkie, dlatego jeśli nie planujesz wykorzystać obrazu w wysokiej rozdzielczości nie warto zaprzątać sobie nimi głowy.

Świat dysku cz.3

  1. Po wczytaniu rezultatu poprzedniej pracy zaznacz warstwę z powierzchnią Ziemi, a następnie ją zduplikuj.

Powierzchnia planety w 3D z użyciem efektu płaskorzeźby Photoshop.

  1. Potrzebny filtr znajduje się w grupie Stylizacja. Po wybraniu pozycji Płaskorzeźba pokaże się okno z dostępnymi ustawieniami. Wartości powinny być możliwie duże, ale nie jest polecane stosowanie wysokości większej niż kilka pikseli. Spowodowałoby to rozdzielenie się jasnej i ciemnej wersji obrazu.

Powierzchnia planety w 3D z użyciem efektu płaskorzeźby Photoshop.

  1. Powstała warstwa jest w większości szara. Jest to kolor nie powodujący żadnych zmian na zdjęciu po zastosowaniu któregoś z trybów mieszania.

Powierzchnia planety w 3D z użyciem efektu płaskorzeźby Photoshop.

  1. A zastosowanie trybu mieszania warstwy jest konieczne aby nałożyć nierówności na oryginalną warstwę. Zazwyczaj stosowany jest tryb Ciemniej, ponieważ użycie polecenia Pomnóż spowodowałoby znaczne zmiany w jasności warstw leżących pod spodem

Powierzchnia planety w 3D z użyciem efektu płaskorzeźby Photoshop.

  1. Użyty filtr bazuje na kontraście warstwy, dlatego też prawdopodobnie obejmuje także chmury. Powstawanie pod nimi ostrego cienia jest niepożądane, dlatego po prostu usuń z warstwy z płaskorzeźbą odpowiednie obszary.

Powierzchnia planety w 3D z użyciem efektu płaskorzeźby Photoshop.

  1. Ukończona kompozycja prezentuje się następująco:

Powierzchnia planety w 3D z użyciem efektu płaskorzeźby Photoshop.

* Zdjęcie pochodzi z serwisu unsplash.com.

Podziel się wiedzą z innymi

Komentarz do postu