Tekstury dla modeli 3D. Diffuse

Z cyklu naszego poradnika omawiamy tekstury dla modeli 3D. Dziś skupimy się na jednej z podstawowych tekstur – diffuse. Zapraszamy do lektury.

Zbiory tekstur są grupowane w materiałach, określających dokładne zachowanie powierzchni obiektu pod wpływem światła itd. Nie ma ograniczeń co do ilości materiałów nałożonych na obiekt, każda jego część może być określana przez inny zbiór parametrów.

 

Na jeden materiał, może przypadać wiele tekstur, nawet kilkanaście. Każda z nich odpowiada za inny parament, ale nie zawsze trzeba przygotowywać wszystkie z nich. Część z parametrów jest pomijana, a część ustalana w taki sam sposób dla całego modelu, bez konieczności użycia tekstur.

 

Diffuse, to najbardziej podstawowa z tekstur, określa kolor danego obiektu:

Tekstury dla modeli 3D - DIFFUSE. Poradnik Photoshop.

 

W jej roli oczywiście możemy użyć deseniu:

Tekstury dla modeli 3D - DIFFUSE. Poradnik Photoshop.

 

A także zdjęcia lub ich kombinacji:

Tekstury dla modeli 3D - DIFFUSE. Poradnik Photoshop.

Tekstury dla modeli 3D - DIFFUSE. Poradnik Photoshop.

Tekstury dla modeli 3D - DIFFUSE. Poradnik Photoshop.

 

Na podstawie obrazu Diffuse często tworzy się pozostałe wzory tekstur.

Każdą z przygotowanych obrazów powinien być zapisany w kolorach RGB – modele 3D praktycznie nie występują w formie drukowanej, z wyjątkiem specjalnie przygotowywanych siatek modeli do złożenia i wycięcia. Natomiast nie do wszystkich tekstur domyślna ilość kolorów jest wystarczająca, to zagadnienie zostanie dokładniej omówione w dalszych częściach serii.

 

* Użyte obrazy pochodzą z serwisu wildtextures.com.

Podziel się wiedzą z innymi

Komentarz do postu