Jak pokonać problemy z DISM – ESD

Aby naprawy systemu Windows użyjemy tym razem narzędzia Deployment Image Servicing and Management (DISM) z zaszyfrowanym plikiem obrazu „install.esd”. W przypadku, gdy system napotka problemy z zastąpieniem uszkodzonych plików lub komputer nie jest połączony z Internetem, należy dostarczyć inny obraz.…
Używamy DISM do naprawy obrazu Windows 10

W systemie Windows 10 a także Windows 11, istnieje narzędzie DISM z wieloma opcjami naprawy obrazu, takimi jak „CheckHealth”, „ScanHealth” i „RestoreHealth”. W zależności od problemu, możesz użyć opcji „RestoreHealth”, aby naprawić lokalnie dostępny obraz przy użyciu różnych plików źródłowych.…