Windows 8 – skróty interfejsu „Metro”

        Aby przyśpieszyć obsługę naszego komputera często korzystamy ze skrótów klawiszowych. Chciałbym przedstawić niektóre z nich, które o kilka cennych sekund ułatwią naszą pracę.

Windows 8 skróty klawiszowe interfejsu „Metro”.

Przycisk Windows znajduje się między CTRL , a lewym ALTEM. Narysowane jest na nim logo Windowsa.Windows 8 skróty klawiszowe interfejsu „Metro”

 • Windows – przenosi do ekranu startowego;
 • Win+Cyfra – uruchamia kolejne aplikacje przypięte do paska Szybkiego uruchamiania.
 • Windows + Q – otwiera panel wyszukiwarki aplikacji;
 • Windows + W – otwiera panel wyszukiwarki ustawień;
 • Windows + E – otwiera Pulpit i uruchamia Eksploratora Windows z oknem Mój komputer.
 • Windows + R – otwiera Pulpit i okno Run;
 • Windows + T – otwiera Pulpit i wyświetla podgląd uruchomionych aplikacji i pozwala na ich wybór za pomocą klawiszy kursora;
 • Windows + U – otwiera Pulpit i okno Easy Access Center, które pozwala na ułatwienie obsługi systemu osobom niepełnosprawnym.
 • Windows + I – otwiera panel ustawień (Settings);
 • Windows + P – otwiera panel zarządzania monitorami;
 • Windows + D – otwiera Pulpit (Desktop);
 • Windows + F – otwiera panel wyszukiwarki plików;
 • Windows + H – otwiera panel współdzielenia („Share”);
 • Windows + J – przełącza do ostatnio ukrytej aplikacji Metro (jeżeli wyświetlany jest ekran startowy);
 • Windows + K – otwiera panel urządzeń (Devices);
 • Windows + L – blokuje komputer i wyświetla ekran Lock Screen (wymagania zalogowania do dalszej pracy);
 • Windows + X – otwiera menu z dostępem do podstawowych aplikacji i apletów Panelu Sterowania;
 • Windows + Z – włącza menu niektórych aplikacji Metro (działa m.in. w Internet Explorerze; na ekranie startowym wyświetla menu kontekstowe).
 • Windows + C – pokazuje Charms Bar;
 • Windows + B – otwiera Pulpit i włącza obszar powiadomień na pasku zadań;
 • Windows + M – zmniejsza okna wszystkich aplikacji i otwiera Pulpit;
 • Windows + , – pokazuje podgląd Pulpitu i wyłącza go po zwolnieniu przycisku Windows;
 • Windows + Tab – przełącza między otwartymi aplikacjami Metro w kolejności ich uruhamiania;
 • Windows + Shift + Tab – jak wyżej, ale przełączanie następuje w odwrotnej kolejności;
 • Windows + Enter – otwiera okno Narrator Settings;
 • Windows + Spacja – zmiana typu obsługiwanej klawiatury.

Podziel się wiedzą z innymi

Komentarz do postu